บัญชีภาพถ่าย

Page 4 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่91) รหัสข้อมูล #2105
ชื่อทั่วไป: Ficus sp.5
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus sp.

(ภาพที่92) รหัสข้อมูล #2106
ชื่อทั่วไป: Ficus sp.6
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus sp.

(ภาพที่93) รหัสข้อมูล #759
ชื่อทั่วไป: Fimbristylis sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Fimbristylis sp.

(ภาพที่94) รหัสข้อมูล #2474
ชื่อทั่วไป: Flemingia ferruginea
ชื่อวิทยาศาสตร์
Flemingia ferruginea Wall. ex Benth.

(ภาพที่95) รหัสข้อมูล #1287
ชื่อทั่วไป: Flickingeria sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Flickingeria sp.

(ภาพที่96) รหัสข้อมูล #2200
ชื่อทั่วไป: Flickingeria sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Flickingeria sp.

(ภาพที่97) รหัสข้อมูล #2107
ชื่อทั่วไป: Glycosmis sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Glycosmis sp.

(ภาพที่98) รหัสข้อมูล #3484
ชื่อทั่วไป: Gmelina sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gmelina sp.

(ภาพที่99) รหัสข้อมูล #3359
ชื่อทั่วไป: Gnaphalium polycaulon Pers.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gnaphalium polycaulon Pers.

(ภาพที่100) รหัสข้อมูล #2087
ชื่อทั่วไป: Gnetum sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gnetum sp.

(ภาพที่101) รหัสข้อมูล #1363
ชื่อทั่วไป: Goniothalamus sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Goniothalamus sp.

(ภาพที่102) รหัสข้อมูล #1701
ชื่อทั่วไป: Gymnosporia sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gymnosporia sp.

(ภาพที่103) รหัสข้อมูล #3349
ชื่อทั่วไป: Gynura siamensis
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gynura siamensis Vanijajiva & Kadereit

(ภาพที่104) รหัสข้อมูล #3558
ชื่อทั่วไป: Haplopteris sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Haplopteris sp.

(ภาพที่105) รหัสข้อมูล #2511
ชื่อทั่วไป: Harashuteria hirsuta
ชื่อวิทยาศาสตร์
Harashuteria hirsuta (Baker) K.Ohashi & H.Ohashi

(ภาพที่106) รหัสข้อมูล #3335
ชื่อทั่วไป: Hedyotis sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hedyotis sp.

(ภาพที่107) รหัสข้อมูล #2056
ชื่อทั่วไป: Hibiscus sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hibiscus sp.

(ภาพที่108) รหัสข้อมูล #2057
ชื่อทั่วไป: Hiptage sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hiptage sp.

(ภาพที่109) รหัสข้อมูล #1384
ชื่อทั่วไป: Hoya sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hoya sp.

(ภาพที่110) รหัสข้อมูล #1542
ชื่อทั่วไป: Hullettia dumosa
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hullettia dumosa King

(ภาพที่111) รหัสข้อมูล #480
ชื่อทั่วไป: Impatiens sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Impatiens sp.

(ภาพที่112) รหัสข้อมูล #2699
ชื่อทั่วไป: Ipomoea barbatisepala
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ipomoea barbatisepala A.Gray

(ภาพที่113) รหัสข้อมูล #982
ชื่อทั่วไป: Ipomoea biflora
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ipomoea biflora (L.) Pers

(ภาพที่114) รหัสข้อมูล #2058
ชื่อทั่วไป: Ipomoea sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ipomoea sp.

(ภาพที่115) รหัสข้อมูล #2111
ชื่อทั่วไป: Ixora sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ixora sp.1

(ภาพที่116) รหัสข้อมูล #3351
ชื่อทั่วไป: Justicia prachuapesis
ชื่อวิทยาศาสตร์
Justicia prachuapesis

(ภาพที่117) รหัสข้อมูล #3578
ชื่อทั่วไป: Kaempferia sp.
ชื่อวิทยาศาสตร์
Kaempferia sp.

(ภาพที่118) รหัสข้อมูล #2112
ชื่อทั่วไป: Knema sp.1
ชื่อวิทยาศาสตร์
Knema sp.

(ภาพที่119) รหัสข้อมูล #2113
ชื่อทั่วไป: Knema sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Knema sp.

(ภาพที่120) รหัสข้อมูล #2116
ชื่อทั่วไป: Largerstroemia sp.2
ชื่อวิทยาศาสตร์
Largerstroemia sp.
Page 4 of 78<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox