กราฟและตารางแสดงข้อมูลทั้งหมดในระบบ

ชนิดข้อมูลจำนวน
พืช3080
สัตว์891
แมลง990
เห็ดรา413
ไลเคน355
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox