กราฟและตารางแสดงข้อมูลทั้งหมดในระบบ

ชนิดข้อมูลจำนวน
พืช3173
สัตว์891
แมลง988
เห็ดรา413
ไลเคน355
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox