กราฟและตารางแสดงข้อมูลทั้งหมดในระบบ

ชนิดข้อมูลจำนวน
พืช3081
สัตว์891
แมลง989
เห็ดรา413
ไลเคน355
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox