กราฟและตารางแสดงข้อมูลทั้งหมดในระบบ

ชนิดข้อมูลจำนวน
พืช2983
สัตว์891
แมลง990
เห็ดรา412
ไลเคน353
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox