กำหนดรูปแบบข้อมูล : ข้อมูลประจำปี   |    ข้อมูลประจำปีงบประมาณ
เดือน ข้อมูลประจำปี
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox