กรมป่าไม้ส่งเสริมปลูกต้นไม้จ่ายไร่ละ 1,500 บาทพร้อมกล้า 440 ต้น Print
Written by Administrator   
Monday, 21 December 2009 06:25

กรมป่าไม้ส่งเสริมปลูกต้นไม้จ่ายไร่ละ 1,500 บาทพร้อมกล้า 440 ต้น

 

นายสุภัทร สารรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด้วยการเปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล นำที่ดินที่ว่างเปล่า เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าว

 

โดยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2555 ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จะได้ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการฯด้วยการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้ฟรี 440 ต้นต่อไร่ ซึ่งมีทั้งไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจอันมีค่า พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้เงินทันทีที่ปลูกกล้าไม้เสร็จ จำนวน 1,500 บาทต่อไร่

 

นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการปลูกตามหลักวิชาการให้ด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (โทร 0814763277)