ทส.ดันส่ง “งูเป็น” ออกนอกประเทศ Print
Written by Administrator   
Monday, 21 December 2009 06:46

ทส.ดันส่ง “งูเป็น” ออกนอกประเทศ

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (สพภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า มีแนวคิดจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนมติ ครม.ปี 2528 ที่ระบุว่า ห้ามส่งงูเป็นออกนอกประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีนักเลี้ยงสัตว์หายากและแปลกใหม่ในต่างประเทศจำนวนมาก นิยมหาซื้องูลวดลายแปลกๆ ไปเลี้ยงไว้ดูเล่น โดยเฉพาะงูหลาม งูเหลือม

“ขณะนี้หนังงูเหลือ หรืองูหลาม ขนาด 3 เมตร ราคาผืนปละ 7,000-10,000 บาทเท่านั้น แต่หากเป็นงูหลามทองขนาดเล็ก ลำตัวประมาณนิ้วโป้ง ที่เวลานี้คนไทยสามารถเพาะออกมาเป็นลายที่แปลกสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาดสัตว์แปลงในต่างประเทศอย่างมาก ราคาตัวละ 7,000 บาท แต่หากเป็นตัวใหญ่ ราคาสูงตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท” นายชวาล กล่าว และว่า แต่ละปีมีพ่อค้าสั่งสัตว์แปลกเข้ามาขายในประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท แต่ที่ลักลอบนำเข้า และแอบขายอีกจำนวนมาก ขณะที่สัตว์เหล่านี้คนไทยก็มีความสามารถเพาะ ขยาย และพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีกว่าพันธุ์ดั่งเดิมได้ดีมาก รัฐบาลจึงควรส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ แต่จะต้องมีการแก้ไขมติ ครม.ก่อน

ด้านนายวัฒนา เวทยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดเรื่องการเสนอทบทวนมติ ครม.เรื่องการห้ามส่งงูออกนอกประเทศแล้ว คาดว่าเร็วๆ นี้จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา

 

ที่มา : น.ส.พ.มติชน ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2552