หนอนบุ้ง Print
Written by Administrator   
Monday, 15 January 2018 00:00

 

.

หนอนบุ้ง คือ ระยะตัวหนอนที่จะเติบโตไปเป็นผีเสื้อกลางคืน

ทั้งในระยะหนอนและตัวเต็มวัย จะมีขนหลายชนิดอยู่บริเวณลำตัวที่สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้

ตัวอย่างตัวอ่อนผีเสื้อที่มีขนพิษ เช่น หนอนบุ้ง หนอนร่าน

ส่วนตัวเต็มวัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้จะเป็นผีเสื้อกลางคืนหลายชนิด ที่อยู่ในวงศ์ Notodontidae และ Saturniidae เป็นต้น

.

Last Updated on Wednesday, 31 January 2018 07:51